“Διαφήμιση και υπερκατανάλωση” (Οικιακή Οικονομία)

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και με αφορμή την ενότητα “Συμπεριφορά του καταναλωτή”, οι μαθητές της Β΄ τάξης κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου μελέτησαν, ανέλυσαν και εκπόνησαν ομαδική εργασία με θέμα: “Διαφήμιση και υπερκατανάλωση”.

Συγκεκριμένα οι μαθητές περιηγήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στον ελκυστικό κόσμο της διαφήμισης και αναζήτησαν τις πιο διαδεδομένες τεχνικές της, ερευνώντας παράλληλα και τον τρόπο που η διαφήμιση επιδρά στον ψυχισμό του σύγχρονου καταναλωτή, δημιουργώντας συχνά πλασματικές ανάγκες και οδηγώντας τον στον υπερκαταναλωτισμό.

Μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν αλλά και να συνδέσουν μεταξύ τους τις δύο αυτές έννοιες (διαφήμιση – υπερκαταναλωτισμός), συνειδητοποιώντας τους κινδύνους που προκύπτουν από την υπερβολική έκθεση στη διαφήμιση αλλά συγχρόνως εμβαθύνοντας και στις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει ο υπερκαταναλωτισμός στο άτομο ως μέλος της οικογένειας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.

Ένα δείγμα αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η παραπάνω παρουσίαση σε μορφή ppt που δημιουργήθηκε από μαθητές του τμήματος Β2.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αδαμίδου Σοφία

Κοινοποιήστε το:
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας και με αφορμή την ενότητα "Συμπεριφορά του καταναλωτή", οι μαθητές της Β΄ τάξης κατά τη διάρκεια του Β΄ τριμήνου μελέτησαν, ανέλυσαν και εκπόνησαν ομαδική εργασία με θέμα: "Διαφήμιση και υπερκατανάλωση". Συγκεκριμένα οι μαθητές περιηγήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον στον ελκυστικό κόσμο της διαφήμισης και αναζήτησαν τις πιο διαδεδομένες τεχνικές της, ερευνώντας παράλληλα και τον τρόπο που η διαφήμιση επιδρά στον ψυχισμό του σύγχρονου καταναλωτή, δημιουργώντας συχνά πλασματικές ανάγκες και οδηγώντας τον στον υπερκαταναλωτισμό. Μέσα από τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν αλλά και να συνδέσουν μεταξύ τους τις δύο…

Review Overview

User Rating: 4.59 ( 4 votes)
0