Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 6942533626 dk3oaxd@gmail.com
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΓΓΕΛΟΥ 6973005930 pankostas1977@hotmail.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 6976517235  sot_kiriakidou@yahoo.gr
ΤΑΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ 6976010812 malknik@hotmail.gr
ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΠΙΛΙΜΠΙΝΗ 6937129272  ebilimpi@edlit.auth.gr 
ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΟΝΑΚΗΣ 6979666511 donakismakis@gmail.com
ΕΠΙΤ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 6974930204 k9zara@hotmail.com

 

Κοινοποιήστε το: