Διδακτικό προσωπικό 2019-20

1 Παταπάτη E. Φ.Αγωγής (Δ/ντρια)
2 Κωστάκη Σμ. Θεολόγοι
3 Γιαννάκου Κ.
4 Ζήκα Β. Φιλόλογοι
5 Μώρου Γ.
6 Καραγεωργίου Α.
7 Λακάκη Α.
8 Κίτσος Δ.
9 Κουκίου Ζ.
10 Λαζάκη Π.
11 Γκουλιάμα Α.
12 Καραθανάση Α. (Τ.Ε.)
13 Κοκκίνη Ε. Μαθηματικοί
14 Πετρούδα Γ.
15
16 Κηπουρού Μ. (Τ.Ε.)
17 Τσακίρης Δ. Φυσικών Επιστημών

18 Παπαδόπουλος Σ.
19 Παπαμαυρουδή Θ.
20 Δελιακίδης Π.
21 Κεραμάρης Γ.
22 Παπασιαπαλίνη Α. Ξένων Γλωσσών
23 Σεκέρη Α.
24 Λαμπρακάκη Μ .
25 Μπόζιου Μ.
26 Αναστασοπούλου Ε.
27 Ζησίδου Β.
28 Χαβρουζά Ο. Φυσικής Αγωγής
29 Χρηστουηλίας Ι.
30 Φωτάκης Χ. Καλλιτεχνικών
31 Ορνιθοπούλου Ά. Μουσικής
32 Αδαμίδου Σ. Οικιακής Οικονομίας
33 Παπαδοπούλου Β. Τεχνολογίας
34 Κοσμίδης Ι.
35 Κυριακοπούλου Φ. Πληροφορικής
36 Ματανάς Κ.
37 Χαριτούδη Σ. Νομικός
Κοινοποιήστε το: