Τμήματα ένταξης

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-15

dyslexia

Για 8η συνεχή σχολική χρονιά λειτουργούν τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) στο σχολείο μας με την αμέριστη υποστήριξη του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διεύθυνσης που φρόντισε για την άμεση κάλυψη κενών σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και μερίμνησε για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Τα ΤΕ φιλοξενούν μαθητές και μαθήτριες με «Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», όπως μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής ή ελλειμματική προσοχή, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία…
Και τη φετινή σχολική χρονιά (2014-2015) στα ΤΕ διδάσκονται τα εξής μαθήματα:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Α,Β,Γ τάξεις)
Νεοελληνική Γλώσσα (Α,Β,Γ τάξεις)
Μαθηματικά (Α,Β,Γ τάξεις)
Φυσική (Β,Γ τάξεις)
Τα μαθήματα διεξάγονται ταυτόχρονα/παράλληλα με τα αντίστοιχα μαθήματα της τυπικής τάξης. Ως προς τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας εφαρμόζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Ως προς τις μεθόδους και την αξιολόγηση αξιοποιούνται μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών/τριών, όπως η αρχή της εποπτείας και πολυαισθητηριακή προσέγγιση, η εγγύτητα στη ζωή, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η εξατομίκευση της διδασκαλίας, η σταδιακή προσέγγιση των διδακτικών στόχων και η ανάλυση έργου. Η βιωματική μάθηση αποτελεί αρχή για όλους τους μαθητές του Γυμνασίου και πολύ περισσότερο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ο συνδυασμός των μεθόδων και διδακτικών προσεγγίσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και τους επιδιωκόμενους διδακτικούς?μαθησιακούς στόχους αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

DYSLEXIA2
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ΤΕ προωθούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τυπικής τάξης, αλλά οπωσδήποτε και με τους γονείς/κηδεμόνες και πρόσωπα που τυχόν εμπλέκονται στην εκπαίδευση και τη μελέτη των μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες.
Έχουν ωστόσο προκύψει μύθοι για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, που είναι αποτέλεσμα ελλιπούς ενημέρωσης και ζητημάτων που σχετίζονται με την αιτιολογία και την προσπάθεια σαφούς ορισμού. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν εμποδίσει τη λήψη εκπαιδευτικών μέτρων αντιμετώπισης, έχουν προκαλέσει αρκετό «πόνο» στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και στις οικογένειές τους και συχνά έχουν οδηγήσει σε σύγχυση όλους τους ενδιαφερόμενους. Η ανάδειξη και η απόρριψη των μύθων, οι οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, είναι απαραίτητη για την κατανόηση του περιεχομένου των μαθησιακών δυσκολιών, καθώς και για την αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών που τις αντιμετωπίζουν.

Μύθος Ανασκευή
Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν και νευρολογικής φύσης διαφορές στη λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Εξ? ορισμού οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν τουλάχιστον φυσιολογική νοημοσύνη. Κάποια από τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο όριο του φυσιολογικού.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες όπως έχει δείξει η διδακτική πρακτική μπορούν όχι μόνο να μάθουν, αλλά και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Μόνο προαπαιτούμενο είναι να εκπαιδευθούν με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να παρακάμψουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πρόβλημα που υπάρχει κατά τη γέννηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την ακατάλληλη διδασκαλία. Είναι όμως δυνατό, η κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας να διευκολύνει τη μάθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες. Η εικόνα του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες που είναι ανενεργός και τεμπέλης δεν είναι ακριβής. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε ακαδημαϊκά έργα.
Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου. Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.
Οι μαθησιακές δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δια βίου πρόβλημα. Εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία, όμως δεν εξαφανίζονται με το χρόνο.
Οι μαθησιακές δυσκολίες θεραπεύονται. Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη . Υπάρχουν προγράμματα που διευκολύνουν και βελτιώνουν τη μάθηση αυτών των μαθητών.

Πηγή:Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ., Μαθησιακές Δυσκολίες, Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Παν/μιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007
Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί πρωταρχικό στόχο του σχολείου μας. Με τη λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε θετικά προς την κατεύθυνση αυτή βοηθώντας, στηρίζοντας και ενισχύοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες με μαθησιακές δυσκολίες να αλλάξουν τη δύσκολη γι’ αυτούς καθημερινή σχολική πραγματικότητα και να τη δουν με μια πιο αισιόδοξη ματιά.

mam-dysl
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΛΛΑ … ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ακολουθούν γενικές οδηγίες προκειμένου να βοηθήσουν γονείς παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, εκπαιδευτικούς και κυρίως τους μαθητές και τις μαθήτριες να οργανώσουν τη μελέτη τους στο σπίτι:

 1. Ενημερώνονται οι γονείς και τα μέλη της οικογένειας για τη φύση και τα χαρακτηριστικά των Μαθησιακών Δυσκολιών
 2. Καθορίζεται ο χώρος μελέτης του μαθητή που πληροί προϋποθέσεις (ηχομόνωση, διακόσμηση, συναγελασμός άλλων)
 3. Καθορίζονται οι συμπεριφορές των μελών της οικογένειας (παππούδων, αδελφών, γιαγιάδων).

Έτσι, καλό θα ήταν να αποφεύγονται:

 • μουσική, τηλεόραση, τηλέφωνα, επισκέψεις
 • παρατηρήσεις οίκτου (το καημένο…)
 • παραίτηση (Δεν πειράζει, θα γίνεις άριστος…)
 • συγκρίσεις με άλλα μέλη της οικογένειας (Ο αδελφός σου δε χρειάζεται τίποτε. Διαβάζει μόνος του…)
 • στηλίτευση (είσαι τεμπέλης…) και δυσοίωνες προβλέψεις (θα πεινάσεις, είσαι αποτυχημένος…)
 • Προσοχή στα εξωλεκτικά μηνύματα!!
 1. Από την αρχή της χρονιάς οργανώνεται η διαδικασία μελέτης με την τεχνική του συμβολαίου που αφορά τις συνιστώσες:
 • Εμπλεκόμενα πρόσωπα (ποιος θα οργανώνει και θα επιβλέπει τις συνθήκες και τις στρατηγικές μελέτης)
 • Διάρκεια καθημερινής μελέτης του κάθε μαθήματος
 • Υποχρεώσεις συμβαλλόμενων (ενισχυτές ηθικοί και όχι υλικοί)
 1. Ο μαθητής μετά την ξεκούραση και σύμφωνα με το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας:
 • Ξεχωρίζει τα βιβλία και τα τετράδια
 • Οργανώνει το πρόγραμμα μελέτης
 • Πρώτα τα ?δύσκολα? μαθήματα και στη συνέχεια τα ?εύκολα?
 • Καθορίζει το χρόνο μελέτης, ελέγχου και ξεκούρασης

Πηγή: Ζαφειριάδης Κυριάκος, Σχ. Σύμβουλος Φιλολόγων, Δρ. Ειδικής Αγωγής

Πολύ σημαντικό: Δίνουμε στο παιδί να καταλάβει πως δεν υπάρχει τίποτε κακό στο να είσαι διαφορετικός και πως αυτό που φαίνεται σαν μειονέκτημα, μπορεί πολλές φορές να είναι χάρισμα?

Τουλουμτζή Φιλιώ, Φιλόλογος

 Υπεύθυνη Τμημάτων Ένταξης

Κοινοποιήστε το: