Υπεύθυνοι τμημάτων

Υπεύθυνοι και Σύμβουλοι καθηγητές τμημάτων 2018-19

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α1 Χαβρουζά (Παπασιαπαλίνη)
Α2 Γιαννάκου Αδαμίδου
Α3 Κοκκίνη Κηπουρού
Α4 Κωστάκη Χρηστουηλίας
Α5 Καραγεωργίου Ορνιθοπούλου
Β1 Κουκίου Κιτσάτη
Β2 Μπούχλιου (Κουσίδου)
Β3 Λαζάκη Κοσμίδης
Β4 Κουσίδου Αναστασοπούλου
Β5 Πετρούδα Σεκέρη
Γ1 Γκουλιάμα Μαρίνος
Γ2 Μπόζιου Καπούτση
Γ3 Ζησίδου Παπασιαπαλίνη
Γ4 Κίτσος (Χρηστουηλίας)
Γ5 Μπιριντζή Χαριτούδη

 

 

Κοινοποιήστε το: