eTwinning School Label 2020-2021!

eTwinning School Label 2020-2021!

Σε όλη την Ευρώπη 2139 σχολεία όλων των βαθμίδων βραβεύθηκαν και τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning μετά από μια διαδικασία 2 φάσεων!
88 σχολεία από την Ελλάδα, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση! Το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» είναι ένα από αυτά!

Tο σχολείο μας έπρεπε να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλει αίτηση:

 • Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί/μαθητές γνωρίζουν τι σημαίνει υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου.
 • Το σχολείο οφείλει να επιδεικνύει ενεργή συμμετοχή μεταξύ μιας ομάδας (3 ή περισσότερων ατόμων) εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες eTwinning.
 • Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει εκπόνηση 2 τουλάχιστον έργων με διαφορετικές ομάδες μαθητών τη στιγμή της αίτησης.
 • Το σχολείο πρέπει να εμφανίζει συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών-μελών του eTwinning από το σχολείο σε μία ή περισσότερες εκδηλώσεις του eTwinning τη χρονιά που προηγείται της αίτησης.
 • Το σχολείο πρέπει να προβάλλει δημοσίως την επίσημη συμμετοχή του στο eTwinning. Για παράδειγμα, κάποιο σχολείο θα μπορούσε να παρουσιάζει μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκπονεί στο πλαίσιο του eTwinning στη σχολική ιστοσελίδα ή να αναφέρεται σε δραστηριότητες εκπονούμενες στο πλαίσιο του eTwinning σε κάποιο διαφημιστικό έντυπο του σχολείου, σε ένα έγγραφο πολιτικής ή σε κάποιο φυλλάδιο.

Τι είναι η Ετικέτα Σχολείου eTwinning;

Τα Σχολεία eTwinning καταδεικνύουν με υποδειγματικό τρόπο πώς ολόκληρα σχολεία μπορούν να ωφεληθούν από το eTwinning. Προάγουν ενεργά τις αξίες και την παιδαγωγική του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και συνιστούν πρότυπο για άλλα σχολεία.

 • Τα Σχολεία eTwinning αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του eTwinning και το ενσωματώνουν στις πολιτικές, την πρακτική και την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολείου με την στήριξη της διοίκησής του.
 • Με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning, το eTwinning αναγνωρίζει και επικροτεί τη συμμετοχή, τη δέσμευση και την αφοσίωση όχι μόνο μεμονωμένων μελών του eTwinning, αλλά και ολόκληρου του σχολείου, όπου ομάδες εκπαιδευτικών και σχολικών ηγετών εργάζονται παρέα.
 • Η κατάκτηση του τίτλου «Σχολείο eTwinning» βασίζεται στην ιδέα ότι συντελείται ένα εξελικτικό ταξίδι με στοιχεία που μπορούν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν πρόκειται για διαγωνισμό, αλλά για πρόοδο του σχολείου που μεταβαίνει από το ένα επίπεδο στο άλλο.
 • Πυξίδα όλων των Σχολείων eTwinning είναι το Όραμα των Σχολείων eTwinning.

                Ποια είναι τα οφέλη;

Τα Σχολεία eTwinning:

 • Αναγνωρίζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ως πρότυπα για το eTwinning και διαμορφώνουν ένα δίκτυο ηγετικών σχολείων που εμπνέουν τη μελλοντική εξέλιξη της δράσης
 • Χαίρουν υψηλής προβολής σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και έχουν τη δυνατότητα να επιδεικνύουν την Ετικέτα eTwinning που απέσπασαν στο διαφημιστικό και ενημερωτικό τους υλικό.
 • Αναγνωρίζονται ως ηγέτες στην/στις:

Το βραβευμένο προσωπικό και διευθυντές των σχολείων ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης και μπορούν να γίνουν μέλη μιας Ομάδας eTwinning, ώστε να κοινοποιούν καλές πρακτικές, να συνεργάζονται και να παρακολουθούν συγκεκριμένες διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Πηγή: https://www.etwinning.net/el/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm

Ομάδα eTwinning 3ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης «Δόμνα Βισβίζη»:
Παταπάτη Ευφροσύνη (Δ/ντρια, Φυσικής Αγωγής), Παπαδοπούλου Βασιλική (Υπ/ντρια, Δασολόγος), Λαζάκη Παναγιώτα (Φιλόλογος), Μπόζιου Μαρία (Αγγλικών), Ματανάς Κωνσταντίνος (Πληροφορικής), Παπαμαυρουδή Δώρα (Βιολόγος), Ζησίδου-Ιωαννάκη Βάια (Γερμανικής), Κοσμίδης Ιορδάνης (Ηλεκτρονικών).

Κοινοποιήστε το:
Σε όλη την Ευρώπη 2139 σχολεία όλων των βαθμίδων βραβεύθηκαν και τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning μετά από μια διαδικασία 2 φάσεων! 88 σχολεία από την Ελλάδα, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση! Το 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης «Δόμνα Βισβίζη» είναι ένα από αυτά! Tο σχολείο μας έπρεπε να ικανοποιήσει τις παρακάτω προϋποθέσεις προκειμένου να υποβάλει αίτηση: Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί/μαθητές γνωρίζουν τι σημαίνει υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Το σχολείο οφείλει να επιδεικνύει ενεργή συμμετοχή μεταξύ μιας ομάδας (3 ή περισσότερων ατόμων) εγγεγραμμένων εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες eTwinning. Το σχολείο πρέπει να επιδεικνύει εκπόνηση 2…

Review Overview

User Rating: 4.87 ( 3 votes)
0