Ανακύκλωση τηγανελαίων

Ανακύκλωση τηγανελαίων

Για ακόμα μια χρονιά το σχολείο μας συνεχίζει τη δράση της συλλογής των χρησιμοποιημένων τηγανέλαιων με σκοπό την ανακύκλωσή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε σχετική ενημέρωση τόσο από τη Διευθύντρια του σχολείου όσο και από την Ομάδα Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων. Οι μαθητές της ομάδας ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους προβάλλοντας κατάλληλο πολυμεσικό υλικό σε κάθε τμήμα του σχολείου ώστε να τους ευαισθητοποιήσουν και να τους προτρέψουν να συμμετέχουν στην οικολογική αυτή δράση.

  • Γιατί πρέπει να γίνεtαι διαχείριση των τηγανέλαιων;
Τα τηγανέλαια αποτελούν έναν ρύπο που, αν διατεθεί με ακατάλληλο τρόπο, (π.χ. απόρριψή τους στην αποχέτευση) προκαλεί σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο αποχετευτικό δίκτυο, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, στους χώρους απόθεσης απορριμμάτων και, κυρίως, στους τελικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, λίμνες, θάλασσα, υπόγεια νερά) και το έδαφος. Αν όμως το τηγανέλαιο συλλεχθεί και ανακυκλωθεί, μπορεί να παραχθεί σχεδόν ίση ποσότητα βιοκαυσίμου, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει ένα συμβατικό καύσιμο, όπως π.χ. το πετρέλαιο, σε χρήσεις όπως η θέρμανση και η κίνηση
  • Ποια τα περιβαλλοντικά – κοινωνικά – οικονομικά οφέλη από την ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων;
1. Αποφεύγονται τα μεγάλα προβλήματα που, ως υγρά απόβλητα, τα λάδια αυτά δημιουργούν, όταν καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο ή στον βιολογικό καθαρισμό ή στα φυσικά υδάτινα οικοσυστήματα.
2. Επιτρέπει την παραγωγή βιοντίζελ, ενός ανανεώσιμου καυσίμου. Το βιοντίζελ έχει παραπλήσιες φυσικές ιδιότητες με το ντίζελ, οπότε μπορεί να καεί αντί αυτού. Επιπλέον, η καύση του βιοντίζελ παράγει κατά 40-50% λιγότερους ρύπους σε σχέση με το ντίζελ (αιθάλη, θείο, διοξείδιο του άνθρακα)  Η καύση βιοντίζελ αντί ντίζελ, συμβάλλει στην άμβλυνση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη.
3. Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια αποβάλλονται οριστικά από τη διατροφική αλυσίδα, δηλαδή αποφεύγεται η επαναχρησιμοποίηση τους ως βρώσιμα (διαδικασία παράνομη αφού απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία) και η έμμεση επανεισαγωγή τους στη διατροφική αλυσίδα μέσω ζωοτροφών (που επίσης απαγορεύεται)
4. Μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους Χ.Υ.Τ.Α
5. Ανακυκλώνουμε, χρησιμοποιώντας μάλιστα την καταλληλότερη μέθοδο που είναι η διαλογή στην πηγή από τον καταναλωτή
6. Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
7. Συμβάλλουμε στην πράσινη οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας
8. Συμμετέχουμε ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιστροφή των κλιματικών αλλαγών
  • Ποια λάδια μπορούμε να ανακυκλώσουμε;
Οποιοδήποτε λάδι χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας για το μαγείρεμα, το τηγάνισμα ή για τη συντήρηση τροφίμων. Δηλαδή ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο ή σπορέλαιο (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, βαμβακέλαιο κλπ). Προσέχουμε να μην είναι αναμεμιγμένο με άλλες ουσίες από το μαγείρεμα (π.χ. σάλτσες), τις σαλάτες, με ζωικά λίπη ή με άλλα υπολείμματα τροφών. Μαζεύουμε ακόμα και το λίγο λάδι.
  • Πού το συλλέγουμε;
Σε ένα οποιοδήποτε πλαστικό δοχείο όπως άδειες συσκευασίες από νερό. Φροντίζουμε να περάσουμε το μεταχειρισμένο λάδι από ένα στραγγιστήρι για να το απαλλάξουμε από ξένα σώματα.
  • Πού τα δίνουμε για ανακύκλωση;
Τα φέρνετε στο σχολείο.Τα αφήνετε μπροστά από το αποθηκάκι που βρίσκεται στα δεξιά σας, αφού μπείτε από την κύρια είσοδο του σχολείου.Οι μαθητές της Ομάδας μας τα συλλέγουν. Αφού συλλεγεί η προκαθορισμένη ποσότητα, παραδίδεται στην εταιρεία ανακύκλωσης.
Πηγές: ΑΚΤΙ Project and Reasearch Centre
http://www.kpe-thess.gr/

Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Στέλιος

Κοινοποιήστε το: