Ενισχυτική Διδασκαλία 2020 – 2021

Ενισχυτική Διδασκαλία 2020 – 2021

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020- 2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

  • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
  • Μαθηματικά,
  • Φυσική,
  • Χημεία,
  • Αγγλικά.

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α΄ της με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810) δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Παρακαλούνται όσοι γονείς επιθυμούν  τη συμμετοχή  των παιδιών τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά την παρακάτω Υπεύθυνη Δήλωση στο email του 3ου Γυμνασίου mail@3gym-alexandr.evr.sch.gr , το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου (καταληκτική ημερομηνία).

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κοινοποιήστε το: